VAPAAEHTOINEN RIKOSTAUSTAOTE JA SEN TARKISTAMINEN

TAUSTA & TARKOITUS

Salibandyliiton suosituksen mukaisesti Lopen Floorball Team ry on tehnyt päätöksen ottaa
käyttöön vapaaehtoisen rikostaustaotteen tarkistamisen junioritoiminnassaan syksystä 2022 alkaen.

Vapaaehtoisen
rikostaustaotteen käytön myötä seura haluaa osoittaa edistävänsä seurassa urheilevien lasten
turvallisuutta. Rikostaustaotteen selvitys koskee kaikkia seuran juniorijoukkueiden ja kerhojen vapaaehtoisia toimihenkilöitä. Selvitys on kuitenkin vapaaehtoista ja tehdään ainoastaan toimihenkilön suostumuksella. Mikäli toimihenkilö ei halua rikostaustaotettaan selvitettävän, muodostuu este olla mukana seuran alaisen juniorijoukkueen vapaaehtoistoiminnassa.

Lopen Floorball Team ry vastaa
vapaaehtoisen rikostaustaotteen hakemisesta vapaaehtoisen suostumuksella. Seura vastaa
myös rikostaustaotteen selvittämiseen liittyvistä Oikeusrekisterikeskuksen hakemuskuluista. Lähtökohtaisesti rikosrekisteri tarkastetaan vain kerran. Mikäli LFT:n hallitus katsoo tarpeelliseksi, se voi päätöksellään pyytää vapaaehtoiselta toimihenkilöltä suostumuksen rikosrekisteriotteen uudelleen tarkistamiseksi.

Allekirjoitettu suostumus vapaaehtoisen rikostaustaotteen hakemisesta toimitetaan joko henkilökohtaisesti, sähköpostilla tai postitse hallituksen puheenjohtajalle.

Lue liitteen 1 toimintaohjeistus ja täytä liitteen 2 toimihenkilön suostumuslomake

Liite 1 - Vapaaehtoinen rikostaustaote - Toimintaohje

Liite 2 - Vapaaehtoinen rikostaustaote - Toimihenkilön suostumuslomake

Linkki - Oikeusrekisterikeskuksen sivuille koskien rikostaustaotetta